HOKKAIDO & SMOOTH COLLIE

POCHVALA PRO YUKI Z JAPONSKA

09.05.2015 16:15

Teď jsem zůstala naprosto ohromená ... z Japonska přišla zpráva od pana Sato, který pomáhal vybírat naši Yuki. A snad jsem dobře pochopila, že jsou na Yuki velmi hrdí a dle názoru odborníků vyrostla v nádhernou fenu. K tomuto posouzení není nikdo kompetentnější, než chovatelé ze země, odkud Yuki pochází. Výsledky Yuki na nedávných výstavách mě sice potěšily, ale jsem velmi poctěna zprávou, že se informace o Yuki dostala na prestižní japonské webové stránky.

チェコに渡った雪子・穂和荘が現地ドッグショーで活躍中・・    ..トコのじじ      i121-116-236-102.s05.a001.ap.plala.or.jp  

 

      2015/05/09(土) 21:36  No.1998

 
  雪子・穂和荘は穂別の宇野和輝氏繁殖の白毛/メスで昨年の4月11生まれであります。

 昨年五月チェコのヤーノさんから白毛/メスが欲しいと連絡があり、それはジスイズアペンの私でも判読できる英文だったので、簡単な返事をお返しして、その後は輸出のパートナーの方に対応をお願いして決まったのが雪子でありました。

 その雪子・穂和荘がチェコのドッグショーにデビューし活躍中との連絡があったのが少し前でした。

 五月初めプラハで開催されたPRAGUE EXPO DOG 2015 で雪子はベスト・オブ・ブリード、ジュニアチャンピオン等獲得しヤーナさんもお喜びのようです。

 ちゅうことで画像はチェコで活躍中の雪子・穂和荘であります。

 

  こちらが飼い主のヤーノさんと雪子・穂和荘でありますが、ヤーノさんはチェコでAmico di Boemiaというケネルを営んでいるようです。

 飼い主のヤーノさんは女性ということはわかっていましたが、このような美女とは存じ上げませんでした。

 

 Zde je odkaz na Yuki ve věku 6 týdnů - štěňátko na začátku videa co čichá k ruce a vrtí ocáskem

 

www.youtube.com/watch?v=42oo8JzlTLM

YUKI 1 ROK

/album/yuki-1-rok1/dsc-0170-jpg/
/album/yuki-1-rok1/dsc-0291-jpg1/

Vyhledávání

Kontakt

Amico di Boemia, chovatelská stanice České Budějovice +420 724 652 100

YUKI

/album/yuki3/dsc-0197-orez-jpg/
/album/yuki3/dsc-0277-jpg/
/album/yuki3/dsc-0118-jpg1/